• 976-11-330985
  • info@mace.org.mn

Барилгын салбарын аж ахуйн нэгжүүдийг чадавхижуулах сургалт

Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэргэжлийн бус захирал, удирдлагуудад барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчин, барилгын үе шатны ажлыг гүйцэтгэх, түүнд тавих хяналт, ажлын байрны харилцаа, ХАБЭА-г ханган ажиллах зарчим, ажиллах хүчний төлөвлөлт, барилгын зураг унших зэрэг чадварыг эзэмшүүлнэ.

Нийтэлсэн: 2020-11-06

  • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 45/2, МБИХ-ны байр, УБ шуудан 44/7
  • Утас: +976- 11- 330985
  • Fax: +976- 11- 330985
  • Email: info@mace.org.mn
Copyright © 2020 mace.org.mn. All rights reserved.