• 976-11-330985
  • info@mace.org.mn

ХОЛБООНЫ 2022 ОНЫ 9-Р САРЫН СУРГАЛТУУД УРЬДЧИЛСАН БАЙДЛААР ЗАРЛАГДЛАА

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны 2022 оны 9 сарын сургалтууд урьдчилсан байдлаар зарлагдлаа.
1. 2022.09.05-ний өдөр "Барилгыг салбарын эрхзүйн орчин" сэдэвт БҮХ ХҮРЭЭ МЭРГЭШСЭН зэрэг ГОРИЛОХ мэргэжилтэнүүдэд ЗААВАЛ суралцах 1 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
2. 2022.09.06-09 өдрүүдэд "Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалт" буюу 2.1ба3.1хүрээний МЭРГЭШСЭН зэрэг ГОРИЛОХ мэргэжилтэнүүдэд ЗААВАЛ суралцах 4 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
3. 2022.09.06-09 өдрүүдэд "Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралт, засвар буюу 2.3 хүрээ, Барилгын инженерийн системийн автомажуулалтын угсралт, засвар буюу 2.9 хүрээ, Барилгын инженерийн системийн автомажуулалтын зураг төсөл буюу 1.12 хүрээ"-ний мэргэшсэн зэрэг ГОРИЛОХ, СУНГАХ мэргэжилтнүүдэд ЗААВАЛ суралцах 4 багц цаг сургалт
Бүртгүүлэх линк:
4. 2022.09.13-15-ний өдрүүдэд "Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалт" буюу 2.1ба3.1 хүрээний МЭРГЭШСЭН зэрэг СУНГАХ мэргэжилтнүүдэд Заавал суралцах 3 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
5. 2022.09.13-16-ний өдрүүдэд "Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл буюу 1.15 хүрээ, Усны барилга, байгууламжийн угсралт, засвар буюу 2.8 хүрээ"-ний МЭРГЭШСЭН зэрэг ГОРИЛОХ, СУНГАХ инженерүүдэд ЗААВАЛ суралцах 4 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
6. 2022.09.16 өдөр "Олон улсын ба үндэсний стандартын хэрэглээ" сэдэвт БҮХ ХҮРЭЭНИЙ МЭРГЭШСЭН зэрэг СУНГАХ, ЗӨВЛӨХ зэрэг ГОРИЛОХ, СУНГАХ мэргэжилтэнүүдэд ЗААВАЛ суралцах 1 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
7. 2022.09.20-23 өдрүүдэд "Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төсөл" буюу 1.7 хүрээний МЭРГЭШСЭН зэрэг ГОРИЛОХ инженерүүдэд ЗААВАЛ суралцах 4 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
8. 2022.09.19-23-ний өдрүүдэд БҮХ ХҮРЭЭ ЗӨВЛӨХ зэрэг ГОРИЛОХ, СУНГАХ инженерүүдэд ЗААВАЛ суралцах 5 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
9. 2022.09.20-23-ний өдрүүдэд "Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежмент" буюу 1.22 хүрээний мэргэшсэн зэрэг ГОРИЛОХ, СУНГАХ мэргэжилтнүүдэд заавал суралцах 4 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:
10. 2022.09.26-29-ний өдрүүдэд "Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төсөл" буюу 1.7 хүрээний МЭРГЭШСЭН зэрэг СУНГАХ мэргэжилтнүүдэд ЗААВАЛ суралцах 4 багц цаг олгох сургалт
Бүртгүүлэх линк:

Нийтэлсэн: 2022-09-05

  • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 45/2, МБИХ-ны байр, УБ шуудан 44/7
  • Утас: +976- 11- 330985
  • Fax: +976- 11- 330985
  • Email: info@mace.org.mn
Copyright © 2020 mace.org.mn. All rights reserved.