• 976-11-330985
 • info@mace.org.mn

Холбооны намрын сургалтууд

Хурал, семинар

#МБИХ-с зохион байгуулагдах сургалтад хамрагдах инженерүүд доорх холбоосуудаар орж өөрийн хүрээний сургалтандаа бүртгүүлээрэй. 

 • #09/08-11 өдрүүдэд Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын /2.2/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #09/08-11 өдрүүдэд Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын /2.3/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #09/14-17 өдрүүдэд Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын /2.4/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #09/14-17 өдрүүдэд Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын зураг төслийн /1.12/ хүрээ, Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын /2.9/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #09/21 өдрийн "Барилгын салбарын эрх зүйн орчин" Бүх хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 1 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #09/22-25 өдрүүдэд Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл /1.15/, угсралт засварын /2.8/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #09/28-10/01 өдрүүдэд Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежмент /1.22/  хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цаг, Зөвлөх зэрэг горилох сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 3 багцийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #10/05 өдрийн "Барилгын салбарын эрх зүйн орчин" Бүх хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 1 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #10/06-09 өдрүүдэд Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын /2.1 ба 3.1/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #10/12-15 өдрүүдэд Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн /1.7/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #10/19 өдрийн "Барилгын салбарын эрх зүйн орчин" Бүх хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 1 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #10/20-23 өдрүүдэд Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын /2.1 ба 3.1/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #10/26-29 өдрүүдэд Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн /1.7/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #11/03-11/06 өдрүүдэд Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежмент /1.22/  хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цаг, Зөвлөх зэрэг горилох сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 3 багцийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #11/10-13 өдрүүдэд Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын /2.3/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #11/17-20 өдрүүдэд Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын зураг төслийн /1.12/ хүрээ, Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын /2.9/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.


 • Сургалтын цаг: 10:00-17:00 хүртэл

Анги дүүргэлт: 20 хүн
5 багц цаг: Мэргэшсэн-225.000₮
1 багц цаг: Мэргэшсэн-45.000₮
1 багц цаг: Зөвлөх-73.000₮
3 багц цаг: Зөвлөх-219.000₮

Төлбөр төлөх: Голомт банк 180 500 1773 /МБИ Холбоо/
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, утасны дугаар, сургалтын өдөр
Холбоо барих: 11-330985 /ажлын цагаар/
Хаана: Баруун 4 зам, Макс молл төвийн зүүн урд МБИХ-ны байр

Эхлэх огноо: 2020-09-07

Байршил: Улаанбаатар хот

Нийтэлсэн: 2020-08-21

 • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 45/2, МБИХ-ны байр, УБ шуудан 44/7
 • Утас: +976- 11- 330985
 • Fax: +976- 11- 330985
 • Email: info@mace.org.mn
Copyright © 2020 mace.org.mn. All rights reserved.