• 976-11-330985
 • info@mace.org.mn

Холбооны 5 дугаар сарын сургалтууд

Хурал, семинар

Холбооны хаврын сургалтууд

#МБИХ-с зохион байгуулагдах сургалтад хамрагдах инженерүүд доорх холбоосуудаар орж өөрийн хүрээний сургалтандаа бүртгүүлээрэй. 

#Сургалт тодорхойгүй хугацаагаар хойшилж байгаа тул сургалтад бүртгүүлсэн мэргэжилтнүүдэд сургалт явагдах хугацааг бүртгүүлсэн утас болон цахим хаягаар мэдэгдэх болно. 

 • #05/05-08 өдрүүдэд Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл /1.15/, угсралт засварын /2.8/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #05/12 өдөр "Барилгын инженерийн ёс зүй" бүх хүрээний мэргэжилтнүүд Сонгон суралцах 1 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #05/13 өдөр "Барилгын төслийн PMIS программын тухай" сургалт 1.22 хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 1 багц цаг бусад хүрээний мэргэжилтнүүд Сонгон суралцах 1 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #05/14 өдөр "Барилгын бүтээцийн зураг төслийн шатны нийтлэг алдаа, зөрчил болон зохиогчийн хяналт гүйцэтгэх" 1.7 хүрээний мэргэжилтнүүд Сонгон суралцах 1 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #05/15 өдрийн "Барилгын салбарын эрх зүйн орчин" Бүх хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 1 багц цагийн сургатад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #05/19-22 өдрүүдэд Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын /2.2/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #05/19-22 өдрүүдэд Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын /2.4/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #05/26-29 өдрүүдэд Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын /2.1 ба 3.1/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #4 өдрийн Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын /2.3/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #4 өдрийн Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын зураг төслийн /1.12/ хүрээ, Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын /2.9/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #4 өдрийн Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн /1.7/ хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.
 • #4 өдрийн Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн /1.7/ хүрээний Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн Заавал суралцах 4 багц цагийн сургалтад хамрагдах инженерүүд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

Сургалтын цаг: 10:00-17:00 хүртэл
Анги дүүргэлт: 30 хүн
5 багц цаг: Мэргэшсэн-225.000₮
1 багц цаг: Мэргэшсэн-45.000₮
1 багц цаг: Зөвлөх-73.000₮
3 багц цаг: Зөвлөх-219.000₮

Төлбөр төлөх: Голомт банк 180 106 5628 /МБИ Холбоо/
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, утасны дугаар, сургалтын өдөр
Холбоо барих: 11-330985 /ажлын цагаар/
Хаана: Баруун 4 зам, Макс молл төвийн зүүн урд МБИХ-ны байр

Эхлэх огноо: 2020-05-01

Байршил: Улаанбаатар хот

Нийтэлсэн: 2020-05-01

 • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 45/2, МБИХ-ны байр, УБ шуудан 44/7
 • Утас: +976- 11- 330985
 • Fax: +976- 11- 330985
 • Email: info@mace.org.mn
Copyright © 2020 mace.org.mn. All rights reserved.