Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Гишүүн байгууллагын жилийн татвар 200,000 төгрөг байна.

Бүрдүүлэх материал:

  1. Гишүүн байгууллагын анкет
  2. Байгууллагын захирлын анкет
  3. Инженерүүдийн бүртгэлийн хуудас
  4. Байгууллагын танилцуулга
  5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  6. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар