Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Зургийн цомог: БХИС-ийн Барилгын инженерийн ангийн оюутнуудтай хийсэн уулзалт