Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Хамтын ажиллагаат гадаад холбоодын 2018 оны уулзалтууд болон холбооноос зохион байгуулах гадаад үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

  • 2018-01-31 18:18
  • Улаанбаатар хот

Хамтын ажиллагаат гадаад холбоодын 2018 оны уулзалтууд болон холбооноос зохион байгуулах гадаад үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.