Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Нэр дэвшигчдийн танилцуулга

  • 2019-06-11 13:44
  • Улаанбаатар хот

Холбооны 10-р Их хурлаар, холбооны дүрмийн 6.5.5-д заасны дагуу 10 гишүүнийг сонгоно. Удирдах зөвлөлд нэр дэвшигдсэн гишүүдийг танилцуулж байна.

НЭР ДЭВШИГЧИД