Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Удирдах зөвлөлд нэр дэвших үйл ажиллагаа зарлагдлаа.

  • 2019-05-27 20:05
  • Улаанбаатар хот

МБИ Холбоо нь дүрмийн дагуу 21 Удирдах зөвлөлийн гишүүнтэй бөгөөд, дүрмийн 6.5.5-д зааснаар "эрх нь дуусч буй Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 50-иас доошгүй хувийг Их хурлаар сонгох" юм. Ээлжит X Их хурал 2019.06.12-нд болохтой холбогдуулан, УЗ-д нэр дэвших, нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагааг зарлалаа. Нэр дэвшүүлэх удирдамжийг Гүйцэтгэх албанаас хүлээн авна уу.

Холбоо барих:

Утас: 330985, 94940985, 94940986