Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ ШАЛГАЛТ АВАХ 2019 оны ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  • 2019-04-09 14:06
  • Улаанбаатар хот

Барилгын салбарын ажилтны мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалт авах 2019 оны ТӨЛӨВЛӨГӨӨ батлагдлаа.