Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам шинэчлэгдлээ.

  • 2019-01-28 19:26
  • Улаанбаатар хот

Барилга Хот байгуулалтын Сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 217-р тушаалаар "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материал үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам" шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг  хуулийн этгээдэд олгох, хяналт тавих ЖУРАМ-г үзнэ үү.

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл ШААРДЛАГА-г үзнэ үү.