Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

"Барилга үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх нь" сургалт боллоо.

  • 2019-01-22 21:04
  • Улаанбаатар хот

1-р сарын 21-нд Барилга угсралт, ашиглалтын 2.1 болон 3.1 хүрээний инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэлтийн багц цаг тооцох "Барилгын үйлдвэрлэлийн ослоос сэргийлэх арга зам" сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтад барилгын талбайд осол эндлээс урдчилан сэргийлэх, ослыг тэглэх арга зам, олон улсын туршлага сэдвээр онол, багаар ажиллах кейс зэрэг агуулгаар МУЗИ Ц. Маяа хичээл орлоо.

Сургалтад хамрагдсан инженерүүд мэргэжил дээшлүүлэлтийн ЗААВАЛ суралцах 1 багц цаг хангаж байгаа юм.