Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

"Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэжлийн зэрэг олгох дүрэм"

  • 2018-10-06 19:47
  • Улаанбаатар хот

БХБ-ын Сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 08-ны 200-р тушаал буюу "Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэжлийн зэрэг олгох дүрэм"-ийг ЭНДЭЭС үзнэ үү.