Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм.

  • 2018-09-25 09:42
  • Улаанбаатар хот

Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 2017 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн 200 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм"-ийг ЭНДЭЭС үзэж танилцана уу.