Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр

  • 2018-08-17 12:58
  • Улаанбаатар хот

Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн 2018 оны 8 дугаар сарын 16-ний өдрийн ээлжит  ХУРЛЫН ШИЙДВЭР  -г үзнэ үү.