Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Тусгай зөвшөөрөл олгох урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр

  • 2018-08-10 15:59
  • Улаанбаатар хот

Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит ХУРЛЫН ШИЙДВЭР -г  үзнэ үү.